Conversa amb Galileu

Aquí teníu una entrevista ficticia amb Galileu Galilei.

Extreta d'un quadern d'astronomía de la col·lecció Biblioteca de calsse, de l'editorial graó.